Kære medlemmer!

Sæsonen 21/22 går nu ind i sin sidste fase.

Til start vil jeg lige sige hvor dejligt, det er at komme i hallen og mærke al den energi og stemning, vi har måtte undvære under corona.

Det er lige før, at det aldrig har eksisteret 

 

Afslutningen på en sæson byder også på en snarlig generalforsamling og som et af punkterne på dagsordenen – valg til bestyrelse.

Vi er flere, der er på valg i år men det er allerede bekendtgjort, at såvel Hans (formand for veteranafdelingen) samt undertegnede ikke ønsker at genopstille.

 

Vi skal således have valgt en ny formand samt en veteranformand.

At være formand for en klub som HB2000 kræver naturligvis noget tid men måske ikke så megen tid, som mange vil frygte.

Klubben har en stærk og erfaren bestyrelse, der varetager mange af opgaverne, hvorfor formanden primært er klubbens ansigt udadtil – mod kommune, forbund etc.

 

Det vil være rigtigt rart at se nye ansigter byde ind på nogle af opgaverne, da det ofte er de samme, der bare påtager sig nye opgaver.

 

Så alle, der kunne være interesserede i at bruge lidt tid på den klub, vi tilbringer en del af vores tid, er meget velkomne til at melde sig.

Skulle der være nogen, der er nysgerrige for, hvad posterne indebærer, er de naturligvis meget velkomne til at kontakte henholdsvis Hans og jeg selv.

 

Mange sportslige hilsener

Ole Perregaard