HB2000´s HISTORIE

 HBTK og ABC historie nederst.

 I 1990’erne var der flere forsigtige tiltag til en sammenlægning af de to klubber Hvidovre Badminton og Tennis Klub (HBTK) og Avedøre Badminton Club (ABC), idet begge klubber led under medlemsfald, hvilket først og fremmes skyldtes fratag af banetider for begge klubber. Begge klubber var placeret i multihaller og de mange sportsgrene havde brug for flere og flere banetimer. Det kunne badminton på vort niveau ikke overleve, så i forbindelse med bygning af Præstemosehallen, så ABC og HBTK en mulighed ud af den fælles krise. Endvidere gav det klubberne de bedst tænkelige træningsforhold nogensinde.

Ole Lougart (HBTK) og Elo Hansen (ABC) blev de formænd, der sammen med de respektive bestyrelser skulle stå for sammenlægningen af de to klubber. I forbindelse med sammenlægningen blev det besluttet at Elo Hansen skulle være formand og Ole Lougart skulle være næstformand for HB2000. Der blev oprettet to ekstra bestyrelsesposter, der skulle bestrides af henholdsvis Keld Kristensen og John Berling. Henset til lidt politisk tænkning blev John Berling udset som koordinator for den nye hal og var med i projekteringen af denne.

Det var en meget spændende periode, der selvfølgelig ikke var problemfri. Flere andre klubber og badmintonklubber ønskede også at få haltimer i Præstemosehallen, men heldigvis var hallen bygget til kun at kunne bruges til badminton og HB2000 kom i gennem en problemfyldt periode med et godt resultat.

August 2002 startede ABC og HBTK som HB2000 at spille i Præstemosehallen.

 Udvidelse af bestyrelsen blev fjernet igen på generalforsamling i 2006, hvor Keld Kristensen og Ole Lougart trak sig ud af bestyrelsen.

 I 2008 blev to andre badmintonklubber presset ind i Præstemosehallen på en sådan måde, at det ødelagde HB2000 træning (specielt om tirsdagen). Det medførte en aktiv periode med klagesager til Hvidovre Kommune, der lykkeligt endte med en beslutning i Kommunalbestyrelse om, at HB2000 ikke var blevet behandlet korrekt og at der skulle findes en anden løsning. Resultatet blev at HB2000 i 2009 igen fik de fratagne baner og spilletider tilbage.

                                                                                                  HB2000 formænd
 
                                                
 
  Elo Hansen  
    2002-2006
 
  John Berling
     2006-2019
 
 
                                                                                                    
                                                                                                                
 
John Berling blev i 2010 valgt ind i Hvidovre Idrætsråd, hvor han i 2015 blev næstformand. I 2014 blev han ydermere valgt ind i Hvidovre Folkeoplysningsudvalg.  
 
I 2015 lykkedes det HB2000 seniorhold at komme i Københavner Serien, hvilket klubben ikke havde været siden HBTK tiden. I 2017 kom klubben for første gang i hele klubben historie (siden 1934) i Danmarksserien.
 
Ved generalforsamlingen i maj 2018 ønskede daværende formand John Berling at trække sig som formand, men da Anette Ridal samtidig trak sig som banefordeler og Cafébestyrer og da der ikke var nogen, der meldte sig som kandidat til hverken formandsposten, banefordeler eller som cafébestyrer, så lod John Berling sig genvælge som formand. Året frem til generalforsamlingen i 2019 blev anvendt til at få lavet en plan for fordeling af de mange opgaver som formanden efterhånden havde påtaget sig. Opgaverne blev fordelt ud på den øvrige bestyrelsen, men ved generalforsamlingen i maj 2019 havde klubben endnu ikke fået en ny formandskandidat. Resultatet heraf blev, at bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2019 skulle konstituere sig selv, at næstformanden Ole Perregaard blev fungerende formand, men at bestyrelsen reelt fortsatte uden en formand. 
 

Hvidovre Badminton & Tennis Klub (HBTK) Tryk på nedenstående link

 
 Avedøre Badminton Club (ABC)   Tryk på nedenstående link